Garantiregistrering

Garantiregistreringen ska göras senast 15 dagar efter att maskinen är levererad till slutkund. Ifall maskinen ej blir garantiregistrerad i tid så får vi inte ut något från fabrikerna.

Vid registrering av GTM+ och GSR+ som endast har 1st serienummer så skriv samma serienummer i alla fält där serienummer ska fyllas i